top of page

 סדנת עוגות מעוצבות-זילופים

 

בסדנת זילופים,נלמד על שימוש בצנטרים ושקיות זילוף, מרקמים השונים לזילוף, נצפה עוגה בצורה מקצועית,ציור על עוגה,נלמד קישוט צדדי לעוגה כמוסגירות גבול תחתון,פרחים,רוזטות,שתי וערב,עלים סוגים שונים של מלמלות,פרחים,עלים,סלסלה,דשא ועוד קישוטים..

בנוסף-נקשט עוגיות ברויאל אייסינג!!

אורך הסדנא-בין 4-5 שעות  

סדנא פרטית/זוגית/קבוצה: פרטים בנייד.(0544426015)

ניתן להזמין עוגה גדולה יותר לסדנא בתוספת של 100 ש"ח 

 

 

 

,עוגות מעוצבות,ציור על עוגה,סדנת זילוף,עוגיות עם רויאל אייסינג,קורס זילוף
,עוגות מעוצבות,ציור על עוגה,סדנת זילוף,עוגיות עם רויאל אייסינג,קורס זילוף

 סדנת זילופים בתל אביב -13.3.14

יפעת פרי דפנא,סדנת זילוף,סדנת זילופים,סדנת עוגות מעוצבות,עוגות מעוצבות,צנטרים

 סדנת זילופים בתל מונד -12.3.14

,יפעת פרי דפנא,סדנת זילוף,סדנת זילופים,סדנת עוגות מעוצבות,עוגות מעוצבות,צנטרים
,יפעת פרי דפנא,סדנת זילוף,סדנת זילופים,סדנת עוגות מעוצבות,עוגות מעוצבות,צנטרים
,יפעת פרי דפנא,סדנת זילוף,סדנת זילופים,סדנת עוגות מעוצבות,עוגות מעוצבות,צנטרים
,יפעת פרי דפנא,סדנת זילוף,סדנת זילופים,סדנת עוגות מעוצבות,עוגות מעוצבות,צנטרים
,יפעת פרי דפנא,סדנת זילוף,סדנת זילופים,סדנת עוגות מעוצבות,עוגות מעוצבות,צנטרים
 ,עוגות מעוצבות,ציור על עוגה,סדנת זילוף,עוגיות עם רויאל אייסינג,קורס זילוף
,יפעת פרי דפנא,סדנת זילוף,סדנת זילופים,סדנת עוגות מעוצבות,עוגות מעוצבות,צנטרים
 ,עוגות מעוצבות,ציור על עוגה,סדנת זילוף,עוגיות עם רויאל אייסינג,קורס זילוף
סדנת זילופים,סדנאת זילופים,קורס זילוף
סדנאות לזילוף בכל הארץ,סדנת זילוף בצפון,סדנת זילוף במרכז,סדנת זילוף בצפון,סדנת זילוף בשרון
סדנת זילוף בפתח תקווה,סדנת זילופים,סדנאות זילוף,קורס זילוף,קורס זילופים
עוגה מזולפת,סדנת זילוף,עוגות מזולפות
סדנת זילופים,סדנת זילוף,סדנת זילופים בחיפה,סדנת זילוף בחיה
סדנת זילוף,סדנת זילופים,סדנת זילופים במרכז
יפעת פרי דפנא,סדנת זילוף,סדנת זילופים,סדנת עוגות מעוצבות,עוגות מעוצבות,צנטרים
יפעת פרי דפנא,סדנת זילוף,סדנת זילופים,סדנת עוגות מעוצבות,עוגות מעוצבות,צנטרים
יפעת פרי דפנא,סדנת זילוף,סדנת זילופים,סדנת עוגות מעוצבות,עוגות מעוצבות,צנטרים
יפעת פרי דפנא,סדנת זילוף,סדנת זילופים,סדנת עוגות מעוצבות,עוגות מעוצבות,צנטרים
,עוגות מעוצבות,ציור על עוגה,סדנת זילוף,עוגיות עם רויאל אייסינג,קורס זילוף
,עוגות מעוצבות,ציור על עוגה,סדנת זילוף,עוגיות עם רויאל אייסינג,קורס זילוף
,עוגות מעוצבות,ציור על עוגה,סדנת זילוף,עוגיות עם רויאל אייסינג,קורס זילוף
,עוגות מעוצבות,ציור על עוגה,סדנת זילוף,עוגיות עם רויאל אייסינג,קורס זילוף
,עוגות מעוצבות,ציור על עוגה,סדנת זילוף,עוגיות עם רויאל אייסינג,קורס זילוף
,עוגות מעוצבות,ציור על עוגה,סדנת זילוף,עוגיות עם רויאל אייסינג,קורס זילוף
יפעת פרי דפנא,עוגות מעוצבות,ציור על עוגה,סדנת זילוף,עוגיות עם רויאל אייסינג,קורס זילוף
,עוגות מעוצבות,ציור על עוגה,סדנת זילוף,עוגיות עם רויאל אייסינג,קורס זילוף
סדנת זילוף,סדנת זילופים,עוגות מעוצבות,יפעת פרי דפנא
bottom of page