top of page

קישוטי סוכר

כשחזרתי לארץ מארצות הברית,השוק של העוגות המעוצבות היה בחיתוליו ולכן פניתי לשוק נוסף -קישוטי הסוכר.

שיווקתי את הקישוטים בחנויות כמו "ספייסס","לגעת באוכל","הילולה","ממלכת האופים" וכיו'..

זהו דף של נוסטליה ומזכרת לתקופה הראשונה שלי בתחום בארץ לפני הרבה שנים...

קישוטי סוכר-פיה יושבת

קישוטי סוכר-פיה יושבת

קישוטי סוכר-פיה יושבת,קישוטי סוכר

קישוטי סוכר-פיה עם פרחים

קישוטי סוכר-פיה עם פרחים

קישוטי סוכר-פיה עם פרחים,קישוטי סוכר

קישוטי סוכר-2 פיות יושבות

קישוטי סוכר-2 פיות יושבות

קישוטי סוכר-פיות יושבות,קישוטי סוכר

קישוטי סוכר-2 פיות עומדות

קישוטי סוכר-2 פיות עומדות

קישוטי סוכר-פיות עומדות,קישוטי סוכר

קישוטי סוכר-בת הים

קישוטי סוכר-בת הים

קישוטי סוכר-בת הים,קישוטי סוכר

קישוטי סוכר-פיה עם פרחים 2

קישוטי סוכר-פיה עם פרחים 2

קישוטי סוכר-פיה עם פרחים,קישוטי סוכר

קישוטי סוכר-רקדנית

קישוטי סוכר-רקדנית

קישוטי סוכר-רקדנית,קישוטי סוכר-בלרינה,קישוטי סוכר

קישוטי סוכר-רקדנית

קישוטי סוכר-רקדנית

קישוטי סוכר-רקדנית,קישוטי סוכר-בלרינה,קישוטי סוכר

קישוטי סוכר-נעלי בלט

קישוטי סוכר-נעלי בלט

קישוטי סוכר-נעלי בלט,קישוטי סוכר

קישוטי סוכר-רקדנית יושבת

קישוטי סוכר-רקדנית יושבת

קישוטי סוכר-רקדנית יושבת,קישוטי סוכר

קישוטי סוכר-שמלת נשף

קישוטי סוכר-שמלת נשף

קישוטי סוכר-שמלת נשף,קישוטי סוכר

קישוטי סוכר-ארמון

קישוטי סוכר-ארמון

קישוטי סוכר-ארמון,קישוטי סוכר

קישוטי סוכר-זוג לעוגת חתונה

קישוטי סוכר-זוג לעוגת חתונה

קישוטי סוכר-זוג לעוגת חתונה,קישוטי סוכר לחתונה,קישוטי סוכר

קישוטי סוכר-זוג לעוגת חתונה

קישוטי סוכר-זוג לעוגת חתונה

קישוטי סוכר-זוג לעוגת חתונה,קישוטי סוכר לחתונה,קישוטי סוכר

קישוטי סוכר-ברבורים

קישוטי סוכר-ברבורים

קישוטי סוכר-ברבורים,קישוטי סוכר,קישוטי סוכר-חיות

עוגת שוקולד עם ברבורים

עוגת שוקולד עם ברבורים

קישוטי סוכר-ברבורים,קישוטי סוכר,קישוטי סוכר-חיות,עוגת שוקולד עם ברבורים

 קישוטי סוכר-לבבות

קישוטי סוכר-לבבות

קישוטי סוכר-לבבות,קישוטי סוכר

  קישוטי סוכר-לבבות

קישוטי סוכר-לבבות

קישוטי סוכר-לבבות,קישוטי סוכר

  קישוטי סוכר-לבבות

קישוטי סוכר-לבבות

קישוטי סוכר-לבבות,קישוטי סוכר

  קישוטי סוכר-לבבות

קישוטי סוכר-לבבות

קישוטי סוכר-לבבות,קישוטי סוכר

  קישוטי סוכר-פלייר דה לי

קישוטי סוכר-פלייר דה לי

קישוטי סוכר-פלייר דה לי,קישוטי סוכר

  קישוטי סוכר-חד קרן

קישוטי סוכר-חד קרן

,קישוטי סוכר-חיות,קישוטי סוכר-חד קרן,קישוטי סוכר

קישוטי סוכר-חיות ים

קישוטי סוכר-חיות ים

,קישוטי סוכר-חיות,קישוטי סוכר-חיות ים,קישוטי סוכר

קישוטי סוכר-דולפינים

קישוטי סוכר-דולפינים

,קישוטי סוכר-חיות,קישוטי סוכר-דולפינים,קישוטי סוכר

קישוטי סוכר-דגים

קישוטי סוכר-דגים

,קישוטי סוכר-חיות,קישוטי סוכר-דגים,קישוטי סוכר

קישוטי סוכר-דובים

קישוטי סוכר-דובים

,קישוטי סוכר-חיות,קישוטי סוכר-דובים,קישוטי סוכר

קישוטי סוכר-דובי

קישוטי סוכר-דובי

,קישוטי סוכר-חיות,קישוטי סוכר-דובים,קישוטי סוכר

קישוטי סוכר-דובי

קישוטי סוכר-דובי

,קישוטי סוכר-חיות,קישוטי סוכר-דובים,קישוטי סוכר

קישוטי סוכר-מטבח

קישוטי סוכר-מטבח

,קישוטי סוכר-חיות,קישוטי סוכר-מטבח,קישוטי סוכר

קישוטי סוכר-תיבת נח

קישוטי סוכר-תיבת נח

,קישוטי סוכר-חיות,קישוטי סוכר-תיבת נח,קישוטי סוכר

קישוטי סוכר-עוגן לאוניה

קישוטי סוכר-עוגן לאוניה

,קישוטי סוכר-חיות,קישוטי סוכר-עוגן לאוניה,קישוטי סוכר

קישוטי סוכר-תולעת ספרים

קישוטי סוכר-תולעת ספרים

,קישוטי סוכר-חיות,קישוטי סוכר-תולעת ספרים,קישוטי סוכר

bottom of page