top of page

 תרומה לקהילה

 אני רואה בתרומה לקהילה חשיבות עליונה ומאמינה שכל אחד מאיתנו יכול לתרום את חלקו וכישרונו ולחלוק את הנתינה הזו עם שכבות חלשות או נזקקות באוכלוסיה.

במסגרת הסדנאות שהעברתי :עוגות מעוצבות,סדנת בצק סוכר,סדנת זילוף,סדנת קאפקייקס....

אין לי ספק שכל אחד יכול לתרום מזמנו ומכישוריו.

זה רק עניין של state of mind....

יפעת פרי דפנא,סדנת בצק סוכר,סדנת קאפקייקס,סדנת זילוף,סדנת זילופים,עוגות מעוצבות

 מחלקה אונקולוגית ילדים-תל השומר

יפעת פרי דפנא,סדנת בצק סוכר,סדנת קאפקייקס,סדנת זילוף,סדנת זילופים

אל סם-מרכז גמילה

מעון לניצולי שואה

מחלקה אונקולוגית ילדים -דנה באיכילוב

יפעת פרי דפנא,סדנת בצק סוכר,סדנת קאפקייקס,סדנת זילוף,סדנת זילופים,עוגות מעוצבות

מעון למבוגרים מטעם מחלקת רווחה של עיריית תל אביב ב"יום המעשים הטובים 2015

יפעת פרי דפנא,סדנת בצק סוכר,סדנת קאפקייקס,סדנת זילוף,סדנת זילופים,עוגות מעוצבות

עמותת "שמחה לילד"-התנדבות במסגרת יום פעילויות לילדים חולים

bottom of page